Υπηρεσίες

Ξενάγηση στα Μετέωρα

Βασική αρχή μου είναι οι ξεναγήσεις να γίνονται με βάση τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών σε συνδυασμό με τη διάρκεια παραμονής τους στην περιοχή.
Η κάθε ξενάγηση είναι ιδιαίτερη και μοναδική και καθορίζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
Οι ξεναγήσεις μπορούν να χωριστούν σε:

μικρής
ή
μεγάλης διάρκειας

θρησκευτικού
κυρίως
ενδιαφέροντος

έμφαση κυρίως στην επίσκεψη στα Μοναστήρια

φυσιολατρικού ενδιαφέροντος της περιοχής

Για την ξενάγησή σας : 693 71 55 998

Η κάθε ξενάγηση καθορίζεται από το χρόνο που ο επισκέπτης διαθέτει, από τα ενδιαφέροντα του, την ηλικία και τις προτιμήσεις του.
Οργανώνονται φυσικά ξεναγήσεις Συλλόγων, Σχολείων, Ομάδων, Συνεδρίων, αλλά και μεμονωμένων ατόμων – οικογενειών που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή.

WHAT PEOPLE SAY!

Θέλω να ζήσετε την περιοχή και να πάρετε… ένα κομμάτι μαζί σας. Όχι μια ακόμη ενημέρωση…