Ι.Μ Βαρλαάμ Μετέωρα
Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου - Μετέωρα

Τα Μετέωρα τοποθετούνται γεωγραφικά στο κέντρο του Ελλαδικού χώρου στην περιοχή της Θεσσαλίας και αποτελούν ένα μοναδικό φυσικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα, καθώς επίσης και ένα από τα πιο ισχυρά παραδείγματα της μετατροπής του χώρου σε τόπο εγκατάστασης.
Πάνω στους βράχους των Μετεώρων σώζονται μέχρι και σήμερα εξαιρετικά παραδείγματα μοναστικής αρχιτεκτονικής. Τα Μετέωρα  χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως τόπος που παρουσιάζει φυσική ομορφιά αλλά και ενδιαφέρον από ιστορική και αρχιτεκτονική άποψη.

Επομένως πρόκειται για ένα  σύνθετο μνημείο και γι αυτό προστατεύεται τόσο ως πολιτιστικό αγαθό όσο και ως τόπος φυσικού κάλλους, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζεται και ως ιερός χώρος. 
Ως αρχαιολογικός χώρος διαφοροποιείται από τους λοιπούς αρχαιολογικούς χώρους, γιατί τα Μετέωρα εξακολουθούν   μέχρι και σήμερα  να λειτουργούν ως ένα ζωντανό και σημαντικό μοναστικό κέντρο.
Ως σύνθετο πολιτιστικό αγαθό, ο χώρος των Μετεώρων είναι αναγνωρισμένος  ως διατηρητέο και προστατευόμενο μνημείο με βάση την εθνική νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, καθώς και ανάλογες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις.

Από το 1988  τα Μετέωρα είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας  Κληρονομιάς της UNESCO.
Ο χαρακτηρισμός-τίτλος Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. απονέμεται σε μνημεία, κτίσματα ή τοποθεσίες, τα οποία διακρίνονται παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική, καλλιτεχνική ή περιβαλλοντική σημασία τους.Τα  μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς οφείλουν να είναι παγκόσμιας αξίας  και να πληρούν ένα τουλάχιστον από συγκεκριμένα κριτήρια.

Επίσης από τον Οκτώβριο του 1995 με νόμο της Πολιτείας τα Μετέωρα ανακηρύχτηκαν ως « χώρος ιερός , αναλλοίωτος και απαραβίαστος», γεγονός που εξασφαλίζει την αυθεντικότητα  του χώρου, σε πνευματικό, θρησκευτικό και  πολιτιστικό /ιστορικό επίπεδο αλλά  και την αποτελεσματική προστασία του.

Scroll to Top